svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Si può comprendere il punto di vista di...
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Jag håller helt med om att ...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Sostengo l'idea secondo la quale...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
A differenza di..., ... mostra...
I motsats till ..., ... visar ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
In contrasto con..., .... è...
... till skillnad från ... är...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... è simile a ... in quanto entrambi...
... liknar ... när det gäller ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... e... differiscono in termini di...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Si potrebbe dunque affermare che...
Jag skulle säga att ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
För mig verkar det som att ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Secondo il mio punto di vista...
Enligt min åsikt ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Da una prospettiva prettamente personale...
Från min synpunkt sett ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Sono dell'idea che...
Jag är av den uppfattningen att ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Spostando l'attenzione verso...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Visserligen ... men ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Al contrario...
Tvärtom ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Da un lato...
Å ena sidan ...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Dall'altro...
Å andra sidan ...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
A dispetto di...
Trots ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Nonostante si ritenga che...
Trots att ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Scientificamente/Storicamente...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
A tal proposito...
För övrigt/Förresten ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Inoltre...
Dessutom ...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted