román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Si può comprendere il punto di vista di...
Înţeleg punctul său de vedere.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Sunt în totalitate de acord că...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Sostengo l'idea secondo la quale...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Mă opun total ideii conform căreia...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
A differenza di..., ... mostra...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
In contrasto con..., .... è...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... è simile a ... in quanto entrambi...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... e... differiscono in termini di...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Si potrebbe dunque affermare che...
Aş putea spune că...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Impresia mea este că...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Secondo il mio punto di vista...
După părerea mea,...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Da una prospettiva prettamente personale...
Din punctul meu de vedere...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Sono dell'idea che...
Sunt de părere că...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Convingerea mea este că... deoarece...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Spostando l'attenzione verso...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Admitem faptul că..., dar...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Se admite faptul că..., însă...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Al contrario...
Din contră,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Da un lato...
Pe de o parte...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Dall'altro...
Pe de altă parte...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
A dispetto di...
Contrar...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Nonostante si ritenga che...
În ciuda faptului că...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Scientificamente/Storicamente...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
A tal proposito...
Întâmplător...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Inoltre...
Mai mult decât atât...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted