orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Согласие
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Si può comprendere il punto di vista di...
Я понимаю его/ее точку зрения.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Я полностью согласен, что...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Sostengo l'idea secondo la quale...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Я совершенно не соголасен с...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
A differenza di..., ... mostra...
И наоборот, ... показывает...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
In contrasto con..., .... è...
В отличие от...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... è simile a ... in quanto entrambi...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... e... differiscono in termini di...
... и ... различаются в понимании ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Первое...., второе, напротив, ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Si potrebbe dunque affermare che...
Я бы предположил, что...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Мне кажется, что...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Secondo il mio punto di vista...
Я считаю, что...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Da una prospettiva prettamente personale...
По моему мнению...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Sono dell'idea che...
Я придерживаюсь мнения, что...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Я полагаю, что...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Spostando l'attenzione verso...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Нельзя не заметить, что ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Согласен.., но...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Согласен,... , и тем неменее
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Al contrario...
Напротив,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Da un lato...
С одной стороны
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Dall'altro...
С другой стороны...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
A dispetto di...
Несмотря на
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Nonostante si ritenga che...
Хотя...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Scientificamente/Storicamente...
Говоря научным языком...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
A tal proposito...
Между прочим...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Inoltre...
Более того...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted