magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Si può comprendere il punto di vista di...
Értem, amit mond.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Sostengo l'idea secondo la quale...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
A differenza di..., ... mostra...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
In contrasto con..., .... è...
....-val/vel ellentétben, a .......
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... è simile a ... in quanto entrambi...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... e... differiscono in termini di...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Si potrebbe dunque affermare che...
Azt mondanám, hogy ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Secondo il mio punto di vista...
Véleményem szerint ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Da una prospettiva prettamente personale...
Véleményem szerint ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Sono dell'idea che...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Spostando l'attenzione verso...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Hozzátéve ...., de ....
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Al contrario...
Ezzel ellentétben ....
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Da un lato...
Másrészt viszont ....
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Dall'altro...
Másrészt ...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
A dispetto di...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Nonostante si ritenga che...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Scientificamente/Storicamente...
Tudományosan/történelmileg ...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
A tal proposito...
Mellékesen....
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Inoltre...
Továbbá ....
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted