japán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Si può comprendere il punto di vista di...
言っていることはもっともだ。
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
・・・・に同意している。
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Sostengo l'idea secondo la quale...
心から・・・・という意見を支持する。
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
・・・・に強く反対である。
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
・・・・という意見に断固として反対する。
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
A differenza di..., ... mostra...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
In contrasto con..., .... è...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... è simile a ... in quanto entrambi...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... e... differiscono in termini di...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Si potrebbe dunque affermare che...
・・・・と言えるかもしれない。
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
・・・・のように見受けられる。
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Secondo il mio punto di vista...
私の意見では、・・・・
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Da una prospettiva prettamente personale...
私の見方だと、・・・・
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Sono dell'idea che...
私の意見としては、・・・・
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Spostando l'attenzione verso...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
確かにそうだが、しかし・・・・
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Al contrario...
それどころか、・・・・
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Da un lato...
一方では・・・・
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Dall'altro...
しかしその一方で・・・・
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
A dispetto di...
・・・・にもかかわらず
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Nonostante si ritenga che...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Scientificamente/Storicamente...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
A tal proposito...
ちなみに、・・・・
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Inoltre...
その上・・・・
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted