finn | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Si può comprendere il punto di vista di...
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Sostengo l'idea secondo la quale...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
A differenza di..., ... mostra...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
In contrasto con..., .... è...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... è simile a ... in quanto entrambi...
... muistuttaa ... suhteessa...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... e... differiscono in termini di...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Si potrebbe dunque affermare che...
Voisin sanoa, että...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Vaikuttaa siltä, että...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Secondo il mio punto di vista...
Mielestäni...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Da una prospettiva prettamente personale...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Sono dell'idea che...
Olen sitä mieltä, että...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Uskon, että..., sillä...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Spostando l'attenzione verso...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Kieltämättä..., mutta...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Al contrario...
Päinvastoin...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Da un lato...
Toisaalta...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Dall'altro...
Toisaalta...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
A dispetto di...
Huolimatta...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Nonostante si ritenga che...
Huolimatta siitä, että...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Scientificamente/Storicamente...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
A tal proposito...
Ohimennen...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Inoltre...
Lisäksi...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted