dán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Si può comprendere il punto di vista di...
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Sostengo l'idea secondo la quale...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Jeg er stærkt uenig i at...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
A differenza di..., ... mostra...
I modsætning til..., ...viser...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
In contrasto con..., .... è...
...i modsætning til... er...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... è simile a ... in quanto entrambi...
...er lig... i forbindelse med
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... e... differiscono in termini di...
...og... er forskellige med hensyn til...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Si potrebbe dunque affermare che...
Jeg ville sige at...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
For mig virker det som om at...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Secondo il mio punto di vista...
Efter min mening...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Da una prospettiva prettamente personale...
Fra mit synspunkt...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Sono dell'idea che...
Jeg er af den mening at...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Det er min opfattelse at... fordi...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Spostando l'attenzione verso...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Indrømmet..., men...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Selvom, ikke desto mindre...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Al contrario...
Derimod,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Da un lato...
På den ene side...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Dall'altro...
På den anden side...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
A dispetto di...
På trods af...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Nonostante si ritenga che...
Til trods for det faktum at...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Scientificamente/Storicamente...
Videnskabeligt/historisk set...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
A tal proposito...
I øvrigt...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Inoltre...
Endvidere...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted