török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Demek istediğini anlıyorum.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Ich stimme völlig zu, dass...
...'a tamamen katılıyorum.
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
...'a karşın ...'daki ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... ähnelt ... hinsichtlich...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Ich würde sagen, dass...
Demek istediğim ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Es scheint mir, dass...
Bana öyle görünüyor ki ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Meiner Meinung nach...
Bence ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Von meinem Standpunkt aus...
Benim bakış açıma göre ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Ich bin der Ansicht, dass...
... görüşündeyim.
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
İnancıma göre ... çünkü ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Zugegebenermaßen... , aber...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Im Gegenteil...
Ancak buna karşıt olarak ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Einerseits...
Bir açıdan baktığımızda ...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Andererseits...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Trotz...
... olmasına rağmen
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Ungeachtet der Tatsache, dass...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Im Übrigen...
Antiparantez ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Darüber hinaus...
Buna ilaveten ...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted