svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Ich stimme völlig zu, dass...
Jag håller helt med om att ...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
I motsats till ..., ... visar ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
... till skillnad från ... är...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... ähnelt ... hinsichtlich...
... liknar ... när det gäller ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Ich würde sagen, dass...
Jag skulle säga att ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Es scheint mir, dass...
För mig verkar det som att ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Meiner Meinung nach...
Enligt min åsikt ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Von meinem Standpunkt aus...
Från min synpunkt sett ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Ich bin der Ansicht, dass...
Jag är av den uppfattningen att ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Zugegebenermaßen... , aber...
Visserligen ... men ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Im Gegenteil...
Tvärtom ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Einerseits...
Å ena sidan ...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Andererseits...
Å andra sidan ...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Trotz...
Trots ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Trots att ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Im Übrigen...
För övrigt/Förresten ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Darüber hinaus...
Dessutom ...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted