román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Înţeleg punctul său de vedere.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Ich stimme völlig zu, dass...
Sunt în totalitate de acord că...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Mă opun total ideii conform căreia...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... ähnelt ... hinsichtlich...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Ich würde sagen, dass...
Aş putea spune că...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Es scheint mir, dass...
Impresia mea este că...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Meiner Meinung nach...
După părerea mea,...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Von meinem Standpunkt aus...
Din punctul meu de vedere...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Ich bin der Ansicht, dass...
Sunt de părere că...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Convingerea mea este că... deoarece...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Zugegebenermaßen... , aber...
Admitem faptul că..., dar...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Se admite faptul că..., însă...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Im Gegenteil...
Din contră,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Einerseits...
Pe de o parte...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Andererseits...
Pe de altă parte...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Trotz...
Contrar...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Ungeachtet der Tatsache, dass...
În ciuda faptului că...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Im Übrigen...
Întâmplător...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Darüber hinaus...
Mai mult decât atât...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted