orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Согласие
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Ich stimme völlig zu, dass...
Я полностью согласен, что...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Я совершенно не соголасен с...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
И наоборот, ... показывает...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
В отличие от...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... ähnelt ... hinsichtlich...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
... и ... различаются в понимании ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Первое...., второе, напротив, ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Ich würde sagen, dass...
Я бы предположил, что...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Es scheint mir, dass...
Мне кажется, что...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Meiner Meinung nach...
Я считаю, что...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Von meinem Standpunkt aus...
По моему мнению...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Ich bin der Ansicht, dass...
Я придерживаюсь мнения, что...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Я полагаю, что...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Нельзя не заметить, что ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Zugegebenermaßen... , aber...
Согласен.., но...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Согласен,... , и тем неменее
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Im Gegenteil...
Напротив,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Einerseits...
С одной стороны
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Andererseits...
С другой стороны...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Trotz...
Несмотря на
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Хотя...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Говоря научным языком...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Im Übrigen...
Между прочим...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Darüber hinaus...
Более того...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted