koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Ich stimme völlig zu, dass...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... ähnelt ... hinsichtlich...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Ich würde sagen, dass...
.....라고 말하고 싶습니다.
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Es scheint mir, dass...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Meiner Meinung nach...
제 생각에는, ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Von meinem Standpunkt aus...
저의 관점에서는, ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Ich bin der Ansicht, dass...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Zugegebenermaßen... , aber...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Im Gegenteil...
반대로, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Einerseits...
한편으로는 ...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Andererseits...
다른 한편으로는 ...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Trotz...
... 에도 불구하고, ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Ungeachtet der Tatsache, dass...
... 한 사실에도 불구하고,
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Im Übrigen...
부수적으로, ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Darüber hinaus...
게다가, ...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted