eszperantó | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Ich stimme völlig zu, dass...
Mi tute konsentas, ke...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Mi tute malkonsentas, ke...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
En kontrasto al..., ...montras...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
...per kontrasto kun...estas...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... ähnelt ... hinsichtlich...
...estas simila al... rilate...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
La unua..., kontraste, la dua...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Ich würde sagen, dass...
Mi dirus, ke...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Es scheint mir, dass...
Ŝajnas al mi, ke...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Meiner Meinung nach...
Miaopinie…
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Von meinem Standpunkt aus...
El mia vidpunkto...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Ich bin der Ansicht, dass...
Mi estas de la opinio, ke...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Zugegebenermaßen... , aber...
Certe..., sed...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Koncedita, ..., tamen...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Im Gegenteil...
Kontraŭe, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Einerseits...
Unuflanke...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Andererseits...
Aliflanke…
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Trotz...
Malgraŭ…
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Malgraŭ la fakto ke...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Science/Historie parolanta...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Im Übrigen...
Parenteze...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Darüber hinaus...
Krome...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted