spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
En términos generales, coincido con X porque...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Uno tiende a concordar con X ya que...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Értem, amit mond.
Comprendo su planteamiento...
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Coincido totalmente en que...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Respaldo completamente la idea de que...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Difiero completamente en relación a...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
En contraste con..., ... muestra...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
....-val/vel ellentétben, a .......
... en contraste con... es/son...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
... es similar a... en lo referente a...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
... y... difieren en relación a...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Azt mondanám, hogy ...
Podría decir que...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Nekem úgy tűnik, hogy ...
A mi parecer...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Véleményem szerint ...
En mi opinión...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Véleményem szerint ...
Desde mi punto de vista...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Soy de la opinión de que...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
A mi parecer... debido a que...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Hozzátéve ...., de ....
Es cierto que..., pero...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Ezzel ellentétben ....
Por el contrario,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Másrészt viszont ....
Por una parte...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Másrészt ...
Por otra parte...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Ellentében a ....-val/vel, a ....
A pesar de...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
A pesar de que...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Tudományosan/történelmileg ...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Mellékesen....
Cabe acotar...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Továbbá ....
Además,...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted