olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Értem, amit mond.
Si può comprendere il punto di vista di...
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Sostengo l'idea secondo la quale...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
A differenza di..., ... mostra...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
....-val/vel ellentétben, a .......
In contrasto con..., .... è...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
... e... differiscono in termini di...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Azt mondanám, hogy ...
Si potrebbe dunque affermare che...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Véleményem szerint ...
Secondo il mio punto di vista...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Véleményem szerint ...
Da una prospettiva prettamente personale...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Sono dell'idea che...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Spostando l'attenzione verso...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Hozzátéve ...., de ....
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Ezzel ellentétben ....
Al contrario...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Másrészt viszont ....
Da un lato...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Másrészt ...
Dall'altro...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Ellentében a ....-val/vel, a ....
A dispetto di...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Nonostante si ritenga che...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Tudományosan/történelmileg ...
Scientificamente/Storicamente...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Mellékesen....
A tal proposito...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Továbbá ....
Inoltre...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted