lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Értem, amit mond.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
W pełni się zgadzam z...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
....-val/vel ellentétben, a .......
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
....i...rożnią się pod względem...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Azt mondanám, hogy ...
Powiedziałbym, że...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Wydaje mi się, że...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Véleményem szerint ...
Moim zdaniem...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Véleményem szerint ...
Z mojego punktu widzenia...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Jestem zdania, że...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Hozzátéve ...., de ....
Wprawdzie..., ale...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Ezzel ellentétben ....
Przeciwnie, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Másrészt viszont ....
Z jednej strony...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Másrészt ...
Z drugiej strony...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Pomimo/Wbrew...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Pomimo faktu, że...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Tudományosan/történelmileg ...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Mellékesen....
Nawiasem mówiąc, ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Továbbá ....
Ponadto...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted