francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Értem, amit mond.
Je comprends son point de vue.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Je suis entièrement d'accord que...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Je cautionne entièrement l'idée que...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
...and... sont similaires/différents au regard de...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
En opposition avec..., ...montre...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
....-val/vel ellentétben, a .......
..., par contraste avec..., est/sont...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
...est similaire à... en ce qui concerne...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
...et... diffèrent en termes de...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Le premier..., a contrario, le second...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Azt mondanám, hogy ...
Je dirais que...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Il me semble que...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Véleményem szerint ...
À mon sens...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Véleményem szerint ...
Selon mon point de vue...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Je suis d'opinion que...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Hozzátéve ...., de ....
De l'avis général..., mais...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Il va de soi que..., cependant...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Ezzel ellentétben ....
Au contraire, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Másrészt viszont ....
D'un coté...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Másrészt ...
D'un autre côté...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Ellentében a ....-val/vel, a ....
En dépit de...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
En dépit du fait que...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Tudományosan/történelmileg ...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Mellékesen....
À propos de...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Továbbá ....
En outre...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted