cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Értem, amit mond.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
....-val/vel ellentétben, a .......
... na rozdíl od... je/jsou...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
... a... se liší, pokud jde o...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
První... na rozdíl od druhého...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Azt mondanám, hogy ...
Řekla bych, že...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Zdá se mi, že...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Véleményem szerint ...
Podle mého názoru...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Véleményem szerint ...
Z mého pohledu...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Jsem toho názoru, že...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Hozzátéve ...., de ....
Nelze popřít, že..., ale ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Ezzel ellentétben ....
Naopak/Naproti očekávání...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Másrészt viszont ....
Na jedné straně...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Másrészt ...
Na druhé straně...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Navzdory...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Navzdory tomu, že...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Tudományosan/történelmileg ...
Vědecky/Historicky vzato...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Mellékesen....
Mimochodem...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Továbbá ....
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted