angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Broadly speaking, I agree with… because…
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
One is very much inclined to agree with… because…
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Értem, amit mond.
I can see his/her point.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
I entirely agree that…
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Broadly speaking, I disagree with… because…
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
One is very much inclined to disagree with… because…
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
I strongly disagree that…
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
I am firmly opposed to the idea that…
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
…and…are similar/different as regards to…
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
In contrast to…, …shows…
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
....-val/vel ellentétben, a .......
…by contrast with… is/are…
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
…is similar to… in respect of…
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
…and… differ in terms of...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
The first…, by contrast, the second…
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
One difference between… and… is that…, whereas…
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Azt mondanám, hogy ...
I would say that…
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Nekem úgy tűnik, hogy ...
It seems to me that…
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Véleményem szerint ...
In my opinion…
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Véleményem szerint ...
From my point of view…
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
I am of the opinion that…
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
It is my belief that… because…
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Let us now analyze/turn to/examine…
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Hozzátéve ...., de ....
Admittedly…, but…
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
It is true that…, yet the fact remains that…
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Granted, …, nevertheless…
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Ezzel ellentétben ....
On the contrary, …
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Másrészt viszont ....
On the one hand…
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Másrészt ...
On the other hand…
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Ellentében a ....-val/vel, a ....
In spite of…
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Despite the fact that…
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Tudományosan/történelmileg ...
Scientifically/Historically speaking…
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Mellékesen....
Incidentally…
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Továbbá ....
Furthermore…
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted