japán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
言っていることはもっともだ。
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
W pełni się zgadzam z...
・・・・に同意している。
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
心から・・・・という意見を支持する。
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
・・・・に強く反対である。
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
・・・・という意見に断固として反対する。
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
....i...rożnią się pod względem...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Powiedziałbym, że...
・・・・と言えるかもしれない。
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Wydaje mi się, że...
・・・・のように見受けられる。
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Moim zdaniem...
私の意見では、・・・・
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Z mojego punktu widzenia...
私の見方だと、・・・・
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Jestem zdania, że...
私の意見としては、・・・・
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Wprawdzie..., ale...
確かにそうだが、しかし・・・・
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Przeciwnie, ...
それどころか、・・・・
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Z jednej strony...
一方では・・・・
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Z drugiej strony...
しかしその一方で・・・・
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Pomimo/Wbrew...
・・・・にもかかわらず
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Pomimo faktu, że...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Nawiasem mówiąc, ...
ちなみに、・・・・
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Ponadto...
その上・・・・
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted