francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Je comprends son point de vue.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
W pełni się zgadzam z...
Je suis entièrement d'accord que...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
...and... sont similaires/différents au regard de...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
En opposition avec..., ...montre...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
..., par contraste avec..., est/sont...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
...est similaire à... en ce qui concerne...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
....i...rożnią się pod względem...
...et... diffèrent en termes de...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Le premier..., a contrario, le second...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Powiedziałbym, że...
Je dirais que...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Wydaje mi się, że...
Il me semble que...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Moim zdaniem...
À mon sens...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Z mojego punktu widzenia...
Selon mon point de vue...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Jestem zdania, że...
Je suis d'opinion que...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Wprawdzie..., ale...
De l'avis général..., mais...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Il va de soi que..., cependant...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Przeciwnie, ...
Au contraire, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Z jednej strony...
D'un coté...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Z drugiej strony...
D'un autre côté...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Pomimo/Wbrew...
En dépit de...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Pomimo faktu, że...
En dépit du fait que...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Nawiasem mówiąc, ...
À propos de...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Ponadto...
En outre...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted