dán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
W pełni się zgadzam z...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Jeg er stærkt uenig i at...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
I modsætning til..., ...viser...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
...i modsætning til... er...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
...er lig... i forbindelse med
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
....i...rożnią się pod względem...
...og... er forskellige med hensyn til...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Powiedziałbym, że...
Jeg ville sige at...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Wydaje mi się, że...
For mig virker det som om at...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Moim zdaniem...
Efter min mening...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Z mojego punktu widzenia...
Fra mit synspunkt...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Jestem zdania, że...
Jeg er af den mening at...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Det er min opfattelse at... fordi...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Wprawdzie..., ale...
Indrømmet..., men...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Selvom, ikke desto mindre...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Przeciwnie, ...
Derimod,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Z jednej strony...
På den ene side...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Z drugiej strony...
På den anden side...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Pomimo/Wbrew...
På trods af...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Pomimo faktu, że...
Til trods for det faktum at...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Videnskabeligt/historisk set...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Nawiasem mówiąc, ...
I øvrigt...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Ponadto...
Endvidere...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted