svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Jag håller helt med om att ...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
I motsats till ..., ... visar ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
... till skillnad från ... är...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
... liknar ... när det gäller ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

.....라고 말하고 싶습니다.
Jag skulle säga att ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
För mig verkar det som att ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
제 생각에는, ...
Enligt min åsikt ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
저의 관점에서는, ...
Från min synpunkt sett ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Jag är av den uppfattningen att ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Visserligen ... men ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
반대로, ...
Tvärtom ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
한편으로는 ...
Å ena sidan ...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
다른 한편으로는 ...
Å andra sidan ...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
... 에도 불구하고, ...
Trots ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
... 한 사실에도 불구하고,
Trots att ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
부수적으로, ...
För övrigt/Förresten ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
게다가, ...
Dessutom ...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted