portugál | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
De modo geral, concorda-se com ... porque...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Tende-se a concordar com...porque...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Percebe-se o seu propósito.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
É consenso que...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Tende-se a discordar de...porque...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Discorda-se totamente de/do/da...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Opõe-se à idéia que...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Em contraste com..., mostra que...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
...em contraste com...é/são...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
...e...diferem em termos de...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

.....라고 말하고 싶습니다.
Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
제 생각에는, ...
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Személyes vélemény kinyilvánításakor
저의 관점에서는, ...
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Személyes vélemény kinyilvánításakor
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Személyes vélemény kinyilvánításakor
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Examina-se/Analisa-se agora...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Reconhecidamente..., mas...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Reconhecidamente....Porém...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
반대로, ...
Ao contrário,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
한편으로는 ...
Por um lado...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
다른 한편으로는 ...
Por outro lado...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
... 에도 불구하고, ...
Apesar de...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
... 한 사실에도 불구하고,
A despeito de...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Cientificamente/ Historicamente falando...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
부수적으로, ...
Incidentalmente...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
게다가, ...
Além disso,...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted