kínai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
一般来说,我同意...,因为...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
人们较倾向于同意...,因为...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
我能理解他/她的观点。
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
我完全同意...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
我完全赞同...的观点。
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
总的来说,我不同意...,因为...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
人们较倾向于不同意...,因为...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
我强烈不同意...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
我坚决反对...的观点
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
就...方面,...和...相似/不同
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
和...比,...表明...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
对比...,...是...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
在...方面,...和...是相似的
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
在...方面,...和...不同
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
第一...,与此对比,第二...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
...和...的一个不同点是...,而...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

.....라고 말하고 싶습니다.
我想说的是...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
对我来说,它像是...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
제 생각에는, ...
在我看来...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
저의 관점에서는, ...
我认为...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
我的观点是...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
我相信...,因为...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
现在让我们分析/转到/研究...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
...清楚了,让我们把注意力转到...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
... 을 인정합니다. 하지만, ...
诚然...,但是...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
...是对的,但是事实上...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
... 라고 하더라도, .... 입니다.
诚然...,但是...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
반대로, ...
相反...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
한편으로는 ...
一方面...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
다른 한편으로는 ...
另一方面...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
... 에도 불구하고, ...
尽管...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
... 한 사실에도 불구하고,
尽管...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
从科学/历史角度讲...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
부수적으로, ...
附带说一句...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
게다가, ...
此外...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted