holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
In tegenstelling tot ..., toont ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

.....라고 말하고 싶습니다.
Ik zou zeggen dat ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Het lijkt mij dat ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
제 생각에는, ...
Naar mijn mening ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
저의 관점에서는, ...
Vanuit mijn standpunt ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Ik ben van mening dat ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Toegegeven ..., maar ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
반대로, ...
Integendeel, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
한편으로는 ...
Enerzijds ...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
다른 한편으로는 ...
Anderzijds ...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
... 에도 불구하고, ...
Ondanks ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
... 한 사실에도 불구하고,
Ondanks het feit dat ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
부수적으로, ...
Bijkomend ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
게다가, ...
Bovendien ...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted