hindi | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
... की तुलना मे, ... ... है.
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

.....라고 말하고 싶습니다.
मेरा मानना है कि...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
मुझे लगता है कि...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
제 생각에는, ...
मेरी राय है कि...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
저의 관점에서는, ...
मेरे दृष्टिकोण से
Személyes vélemény kinyilvánításakor
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
मेरा मानना है कि
Személyes vélemény kinyilvánításakor
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
... 을 인정합니다. 하지만, ...
यह सच है कि..., लेकिन...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
यह सच है कि..., लेकिन...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
... 라고 하더라도, .... 입니다.
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
반대로, ...
इसके विपरीत
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
한편으로는 ...
एक तरफ से...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
다른 한편으로는 ...
दूसरी तरफ से
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
... 에도 불구하고, ...
इन... के होते हुए भी...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
... 한 사실에도 불구하고,
इन... के होते हुए भी...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
부수적으로, ...
वैसे...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
게다가, ...
इसके अतिरिक्त...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted