német | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

一般来说,我同意...,因为...
Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
人们较倾向于同意...,因为...
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
我能理解他/她的观点。
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
我完全同意...
Ich stimme völlig zu, dass...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
我完全赞同...的观点。
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

总的来说,我不同意...,因为...
Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
人们较倾向于不同意...,因为...
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
我明白他的意思,但是完全不同意。
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
我强烈不同意...
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
我坚决反对...的观点
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

就...方面,...和...相似/不同
... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
和...比,...表明...
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
对比...,...是...
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
在...方面,...和...是相似的
... ähnelt ... hinsichtlich...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
在...方面,...和...不同
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
第一...,与此对比,第二...
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
...和...的一个不同点是...,而...
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

我想说的是...
Ich würde sagen, dass...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
对我来说,它像是...
Es scheint mir, dass...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
在我看来...
Meiner Meinung nach...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
我认为...
Von meinem Standpunkt aus...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
我的观点是...
Ich bin der Ansicht, dass...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
我相信...,因为...
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

现在让我们分析/转到/研究...
Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
...清楚了,让我们把注意力转到...
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
诚然...,但是...
Zugegebenermaßen... , aber...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
...是对的,但是事实上...
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
诚然...,但是...
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
相反...
Im Gegenteil...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
一方面...
Einerseits...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
另一方面...
Andererseits...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
尽管...
Trotz...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
尽管...
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
从科学/历史角度讲...
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
附带说一句...
Im Übrigen...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
此外...
Darüber hinaus...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted