francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

一般来说,我同意...,因为...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
人们较倾向于同意...,因为...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
我能理解他/她的观点。
Je comprends son point de vue.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
我完全同意...
Je suis entièrement d'accord que...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
我完全赞同...的观点。
Je cautionne entièrement l'idée que...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

总的来说,我不同意...,因为...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
人们较倾向于不同意...,因为...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
我明白他的意思,但是完全不同意。
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
我强烈不同意...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
我坚决反对...的观点
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

就...方面,...和...相似/不同
...and... sont similaires/différents au regard de...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
和...比,...表明...
En opposition avec..., ...montre...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
对比...,...是...
..., par contraste avec..., est/sont...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
在...方面,...和...是相似的
...est similaire à... en ce qui concerne...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
在...方面,...和...不同
...et... diffèrent en termes de...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
第一...,与此对比,第二...
Le premier..., a contrario, le second...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
...和...的一个不同点是...,而...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

我想说的是...
Je dirais que...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
对我来说,它像是...
Il me semble que...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
在我看来...
À mon sens...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
我认为...
Selon mon point de vue...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
我的观点是...
Je suis d'opinion que...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
我相信...,因为...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

现在让我们分析/转到/研究...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
...清楚了,让我们把注意力转到...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
诚然...,但是...
De l'avis général..., mais...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
...是对的,但是事实上...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
诚然...,但是...
Il va de soi que..., cependant...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
相反...
Au contraire, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
一方面...
D'un coté...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
另一方面...
D'un autre côté...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
尽管...
En dépit de...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
尽管...
En dépit du fait que...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
从科学/历史角度讲...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
附带说一句...
À propos de...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
此外...
En outre...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted