dán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

一般来说,我同意...,因为...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
人们较倾向于同意...,因为...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
我能理解他/她的观点。
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
我完全同意...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
我完全赞同...的观点。
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

总的来说,我不同意...,因为...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
人们较倾向于不同意...,因为...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
我明白他的意思,但是完全不同意。
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
我强烈不同意...
Jeg er stærkt uenig i at...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
我坚决反对...的观点
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

就...方面,...和...相似/不同
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
和...比,...表明...
I modsætning til..., ...viser...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
对比...,...是...
...i modsætning til... er...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
在...方面,...和...是相似的
...er lig... i forbindelse med
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
在...方面,...和...不同
...og... er forskellige med hensyn til...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
第一...,与此对比,第二...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
...和...的一个不同点是...,而...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

我想说的是...
Jeg ville sige at...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
对我来说,它像是...
For mig virker det som om at...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
在我看来...
Efter min mening...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
我认为...
Fra mit synspunkt...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
我的观点是...
Jeg er af den mening at...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
我相信...,因为...
Det er min opfattelse at... fordi...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

现在让我们分析/转到/研究...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
...清楚了,让我们把注意力转到...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
诚然...,但是...
Indrømmet..., men...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
...是对的,但是事实上...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
诚然...,但是...
Selvom, ikke desto mindre...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
相反...
Derimod,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
一方面...
På den ene side...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
另一方面...
På den anden side...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
尽管...
På trods af...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
尽管...
Til trods for det faktum at...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
从科学/历史角度讲...
Videnskabeligt/historisk set...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
附带说一句...
I øvrigt...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
此外...
Endvidere...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted