cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

一般来说,我同意...,因为...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
人们较倾向于同意...,因为...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
我能理解他/她的观点。
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
我完全同意...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
我完全赞同...的观点。
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

总的来说,我不同意...,因为...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
人们较倾向于不同意...,因为...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
我明白他的意思,但是完全不同意。
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
我强烈不同意...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
我坚决反对...的观点
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

就...方面,...和...相似/不同
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
和...比,...表明...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
对比...,...是...
... na rozdíl od... je/jsou...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
在...方面,...和...是相似的
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
在...方面,...和...不同
... a... se liší, pokud jde o...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
第一...,与此对比,第二...
První... na rozdíl od druhého...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
...和...的一个不同点是...,而...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

我想说的是...
Řekla bych, že...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
对我来说,它像是...
Zdá se mi, že...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
在我看来...
Podle mého názoru...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
我认为...
Z mého pohledu...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
我的观点是...
Jsem toho názoru, že...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
我相信...,因为...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

现在让我们分析/转到/研究...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
...清楚了,让我们把注意力转到...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
诚然...,但是...
Nelze popřít, že..., ale ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
...是对的,但是事实上...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
诚然...,但是...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
相反...
Naopak/Naproti očekávání...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
一方面...
Na jedné straně...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
另一方面...
Na druhé straně...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
尽管...
Navzdory...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
尽管...
Navzdory tomu, že...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
从科学/历史角度讲...
Vědecky/Historicky vzato...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
附带说一句...
Mimochodem...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
此外...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted