thai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
言っていることはもっともだ。
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
・・・・に同意している。
ฉันยอมรับว่า...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
心から・・・・という意見を支持する。
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

大まかに言って、・・・・に反対である。
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
・・・・の理由で・・・・に反対である。
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
・・・・に強く反対である。
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
・・・・という意見に断固として反対する。
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

・・・・と言えるかもしれない。
ฉันจะพูดว่า...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
・・・・のように見受けられる。
ดูเหมือนว่า...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
私の意見では、・・・・
ในความคิดเห็นของฉัน...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
私の見方だと、・・・・
ในความคิดเห็นของฉัน...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
私の意見としては、・・・・
ในความคิดเห็นของฉัน...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
加えて、これに反する意見もある:・・・・
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
確かにそうだが、しかし・・・・
ยอมรับ...แต่...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
それどころか、・・・・
ในทางตรงกันข้าม...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
一方では・・・・
ในอีกด้านหนึ่ง...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
しかしその一方で・・・・
ในอีกด้านหนึ่ง...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
・・・・にもかかわらず
ถึงแม้ว่า...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
ถึงแม้ว่า...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
科学的に/歴史的に言って・・・・
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
ちなみに、・・・・
โดยบังเอิญ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
その上・・・・
นอกจากนี้...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted