lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
言っていることはもっともだ。
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
・・・・に同意している。
W pełni się zgadzam z...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
心から・・・・という意見を支持する。
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

大まかに言って、・・・・に反対である。
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
・・・・に強く反対である。
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
・・・・という意見に断固として反対する。
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
....i...rożnią się pod względem...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

・・・・と言えるかもしれない。
Powiedziałbym, że...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
・・・・のように見受けられる。
Wydaje mi się, że...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
私の意見では、・・・・
Moim zdaniem...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
私の見方だと、・・・・
Z mojego punktu widzenia...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
私の意見としては、・・・・
Jestem zdania, że...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
確かにそうだが、しかし・・・・
Wprawdzie..., ale...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
それどころか、・・・・
Przeciwnie, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
一方では・・・・
Z jednej strony...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
しかしその一方で・・・・
Z drugiej strony...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
・・・・にもかかわらず
Pomimo/Wbrew...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Pomimo faktu, że...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
科学的に/歴史的に言って・・・・
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
ちなみに、・・・・
Nawiasem mówiąc, ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
その上・・・・
Ponadto...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted