hindi | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
言っていることはもっともだ。
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
・・・・に同意している。
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
心から・・・・という意見を支持する。
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

大まかに言って、・・・・に反対である。
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
・・・・の理由で・・・・に反対である。
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
・・・・に強く反対である。
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
・・・・という意見に断固として反対する。
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
... की तुलना मे, ... ... है.
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

・・・・と言えるかもしれない。
मेरा मानना है कि...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
・・・・のように見受けられる。
मुझे लगता है कि...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
私の意見では、・・・・
मेरी राय है कि...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
私の見方だと、・・・・
मेरे दृष्टिकोण से
Személyes vélemény kinyilvánításakor
私の意見としては、・・・・
मेरा मानना है कि
Személyes vélemény kinyilvánításakor
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
加えて、これに反する意見もある:・・・・
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
確かにそうだが、しかし・・・・
यह सच है कि..., लेकिन...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
यह सच है कि..., लेकिन...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
それどころか、・・・・
इसके विपरीत
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
一方では・・・・
एक तरफ से...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
しかしその一方で・・・・
दूसरी तरफ से
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
・・・・にもかかわらず
इन... के होते हुए भी...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
इन... के होते हुए भी...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
科学的に/歴史的に言って・・・・
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
ちなみに、・・・・
वैसे...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
その上・・・・
इसके अतिरिक्त...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted