dán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
言っていることはもっともだ。
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
・・・・に同意している。
Jeg er fuldstændig enig i det...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
心から・・・・という意見を支持する。
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

大まかに言って、・・・・に反対である。
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
・・・・に強く反対である。
Jeg er stærkt uenig i at...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
・・・・という意見に断固として反対する。
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
I modsætning til..., ...viser...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
...i modsætning til... er...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
...er lig... i forbindelse med
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
...og... er forskellige med hensyn til...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Den første..., i modsætning til, den anden...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

・・・・と言えるかもしれない。
Jeg ville sige at...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
・・・・のように見受けられる。
For mig virker det som om at...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
私の意見では、・・・・
Efter min mening...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
私の見方だと、・・・・
Fra mit synspunkt...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
私の意見としては、・・・・
Jeg er af den mening at...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Det er min opfattelse at... fordi...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
確かにそうだが、しかし・・・・
Indrømmet..., men...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Er det sandt at..., men faktum er at...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Selvom, ikke desto mindre...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
それどころか、・・・・
Derimod,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
一方では・・・・
På den ene side...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
しかしその一方で・・・・
På den anden side...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
・・・・にもかかわらず
På trods af...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Til trods for det faktum at...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
科学的に/歴史的に言って・・・・
Videnskabeligt/historisk set...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
ちなみに、・・・・
I øvrigt...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
その上・・・・
Endvidere...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted