angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Broadly speaking, I agree with… because…
Valaki más nézetével való általános egyetértés
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
One is very much inclined to agree with… because…
Valaki más nézetével való általános egyetértés
言っていることはもっともだ。
I can see his/her point.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
・・・・に同意している。
I entirely agree that…
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
心から・・・・という意見を支持する。
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

大まかに言って、・・・・に反対である。
Broadly speaking, I disagree with… because…
Általános egyet nem értés valaki nézetével
・・・・の理由で・・・・に反対である。
One is very much inclined to disagree with… because…
Általános egyet nem értés valaki nézetével
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
I can see his point, but disagree with it entirely.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
・・・・に強く反対である。
I strongly disagree that…
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
・・・・という意見に断固として反対する。
I am firmly opposed to the idea that…
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
…and…are similar/different as regards to…
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
In contrast to…, …shows…
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
…by contrast with… is/are…
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
…is similar to… in respect of…
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
…and… differ in terms of...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
The first…, by contrast, the second…
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
One difference between… and… is that…, whereas…
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

・・・・と言えるかもしれない。
I would say that…
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
・・・・のように見受けられる。
It seems to me that…
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
私の意見では、・・・・
In my opinion…
Személyes vélemény kinyilvánításakor
私の見方だと、・・・・
From my point of view…
Személyes vélemény kinyilvánításakor
私の意見としては、・・・・
I am of the opinion that…
Személyes vélemény kinyilvánításakor
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
It is my belief that… because…
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Let us now analyze/turn to/examine…
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
確かにそうだが、しかし・・・・
Admittedly…, but…
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
It is true that…, yet the fact remains that…
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Granted, …, nevertheless…
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
それどころか、・・・・
On the contrary, …
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
一方では・・・・
On the one hand…
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
しかしその一方で・・・・
On the other hand…
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
・・・・にもかかわらず
In spite of…
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Despite the fact that…
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
科学的に/歴史的に言って・・・・
Scientifically/Historically speaking…
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
ちなみに、・・・・
Incidentally…
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
その上・・・・
Furthermore…
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted