japán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Ik begrijp zijn/haar punt.
言っていることはもっともだ。
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
・・・・に同意している。
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
心から・・・・という意見を支持する。
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
・・・・に強く反対である。
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
・・・・という意見に断固として反対する。
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
In tegenstelling tot ..., toont ...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Ik zou zeggen dat ...
・・・・と言えるかもしれない。
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Het lijkt mij dat ...
・・・・のように見受けられる。
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Naar mijn mening ...
私の意見では、・・・・
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Vanuit mijn standpunt ...
私の見方だと、・・・・
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Ik ben van mening dat ...
私の意見としては、・・・・
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Toegegeven ..., maar ...
確かにそうだが、しかし・・・・
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Integendeel, ...
それどころか、・・・・
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Enerzijds ...
一方では・・・・
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Anderzijds ...
しかしその一方で・・・・
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Ondanks ...
・・・・にもかかわらず
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Ondanks het feit dat ...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Bijkomend ...
ちなみに、・・・・
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Bovendien ...
その上・・・・
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted