spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
En términos generales, coincido con X porque...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Comprendo su planteamiento...
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Coincido totalmente en que...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Respaldo completamente la idea de que...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Difiero completamente en relación a...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
En contraste con..., ... muestra...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
... en contraste con... es/son...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
... es similar a... en lo referente a...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
... y... difieren en relación a...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Θα μπορούσα να πω ότι...
Podría decir que...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Μου φαίνεται ότι...
A mi parecer...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Κατά την γνώμη μου...
En mi opinión...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Κατά την δική μου άποψη...
Desde mi punto de vista...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Είμαι της γνώμης ότι...
Soy de la opinión de que...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
A mi parecer... debido a que...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Βεβαίως..., αλλά...
Es cierto que..., pero...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Αντιθέτως, ...
Por el contrario,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Από τη μία...
Por una parte...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Από την άλλη...
Por otra parte...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Παρόλο που...
A pesar de...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Παρά το γεγονός ότι...
A pesar de que...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Παρεμπιπτόντως...
Cabe acotar...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Επιπροσθέτως...
Además,...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted