portugál | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
De modo geral, concorda-se com ... porque...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Tende-se a concordar com...porque...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Percebe-se o seu propósito.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
É consenso que...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Tende-se a discordar de...porque...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Discorda-se totamente de/do/da...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Opõe-se à idéia que...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Em contraste com..., mostra que...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
...em contraste com...é/são...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
...e...diferem em termos de...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Θα μπορούσα να πω ότι...
Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Μου φαίνεται ότι...
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Κατά την γνώμη μου...
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Κατά την δική μου άποψη...
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Είμαι της γνώμης ότι...
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Examina-se/Analisa-se agora...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Βεβαίως..., αλλά...
Reconhecidamente..., mas...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Reconhecidamente....Porém...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Αντιθέτως, ...
Ao contrário,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Από τη μία...
Por um lado...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Από την άλλη...
Por outro lado...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Παρόλο που...
Apesar de...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Παρά το γεγονός ότι...
A despeito de...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Cientificamente/ Historicamente falando...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Παρεμπιπτόντως...
Incidentalmente...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Επιπροσθέτως...
Além disso,...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted