orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Согласие
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Я понимаю его/ее точку зрения.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Я полностью согласен, что...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Я совершенно не соголасен с...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
И наоборот, ... показывает...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
В отличие от...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
... и ... различаются в понимании ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Первое...., второе, напротив, ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Θα μπορούσα να πω ότι...
Я бы предположил, что...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Μου φαίνεται ότι...
Мне кажется, что...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Κατά την γνώμη μου...
Я считаю, что...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Κατά την δική μου άποψη...
По моему мнению...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Είμαι της γνώμης ότι...
Я придерживаюсь мнения, что...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Я полагаю, что...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Нельзя не заметить, что ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Βεβαίως..., αλλά...
Согласен.., но...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Согласен,... , и тем неменее
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Αντιθέτως, ...
Напротив,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Από τη μία...
С одной стороны
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Από την άλλη...
С другой стороны...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Παρόλο που...
Несмотря на
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Παρά το γεγονός ότι...
Хотя...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Говоря научным языком...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Παρεμπιπτόντως...
Между прочим...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Επιπροσθέτως...
Более того...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted