német | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Ich stimme völlig zu, dass...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
... ähnelt ... hinsichtlich...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Θα μπορούσα να πω ότι...
Ich würde sagen, dass...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Μου φαίνεται ότι...
Es scheint mir, dass...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Κατά την γνώμη μου...
Meiner Meinung nach...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Κατά την δική μου άποψη...
Von meinem Standpunkt aus...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Είμαι της γνώμης ότι...
Ich bin der Ansicht, dass...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Βεβαίως..., αλλά...
Zugegebenermaßen... , aber...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Αντιθέτως, ...
Im Gegenteil...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Από τη μία...
Einerseits...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Από την άλλη...
Andererseits...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Παρόλο που...
Trotz...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Παρά το γεγονός ότι...
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Παρεμπιπτόντως...
Im Übrigen...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Επιπροσθέτως...
Darüber hinaus...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted