cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
... na rozdíl od... je/jsou...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
... a... se liší, pokud jde o...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
První... na rozdíl od druhého...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Θα μπορούσα να πω ότι...
Řekla bych, že...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Μου φαίνεται ότι...
Zdá se mi, že...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Κατά την γνώμη μου...
Podle mého názoru...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Κατά την δική μου άποψη...
Z mého pohledu...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Είμαι της γνώμης ότι...
Jsem toho názoru, že...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Βεβαίως..., αλλά...
Nelze popřít, že..., ale ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Αντιθέτως, ...
Naopak/Naproti očekávání...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Από τη μία...
Na jedné straně...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Από την άλλη...
Na druhé straně...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Παρόλο που...
Navzdory...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Παρά το γεγονός ότι...
Navzdory tomu, že...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Vědecky/Historicky vzato...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Παρεμπιπτόντως...
Mimochodem...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Επιπροσθέτως...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted