orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Согласие
Valaki más nézetével való általános egyetértés
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Je comprends son point de vue.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Je suis entièrement d'accord que...
Я полностью согласен, что...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Je cautionne entièrement l'idée que...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Я совершенно не соголасен с...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...and... sont similaires/différents au regard de...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En opposition avec..., ...montre...
И наоборот, ... показывает...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
..., par contraste avec..., est/sont...
В отличие от...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...est similaire à... en ce qui concerne...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...et... diffèrent en termes de...
... и ... различаются в понимании ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Le premier..., a contrario, le second...
Первое...., второе, напротив, ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Je dirais que...
Я бы предположил, что...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Il me semble que...
Мне кажется, что...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
À mon sens...
Я считаю, что...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Selon mon point de vue...
По моему мнению...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Je suis d'opinion que...
Я придерживаюсь мнения, что...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Я полагаю, что...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Нельзя не заметить, что ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
De l'avis général..., mais...
Согласен.., но...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Il va de soi que..., cependant...
Согласен,... , и тем неменее
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Au contraire, ...
Напротив,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
D'un coté...
С одной стороны
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
D'un autre côté...
С другой стороны...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
En dépit de...
Несмотря на
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
En dépit du fait que...
Хотя...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Говоря научным языком...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
À propos de...
Между прочим...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
En outre...
Более того...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted