magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Je comprends son point de vue.
Értem, amit mond.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Je suis entièrement d'accord que...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Je cautionne entièrement l'idée que...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Általános egyet nem értés valaki nézetével
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...and... sont similaires/différents au regard de...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En opposition avec..., ...montre...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
..., par contraste avec..., est/sont...
....-val/vel ellentétben, a .......
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...est similaire à... en ce qui concerne...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...et... diffèrent en termes de...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Le premier..., a contrario, le second...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Je dirais que...
Azt mondanám, hogy ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Il me semble que...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
À mon sens...
Véleményem szerint ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Selon mon point de vue...
Véleményem szerint ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Je suis d'opinion que...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
De l'avis général..., mais...
Hozzátéve ...., de ....
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Il va de soi que..., cependant...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Au contraire, ...
Ezzel ellentétben ....
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
D'un coté...
Másrészt viszont ....
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
D'un autre côté...
Másrészt ...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
En dépit de...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
En dépit du fait que...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Tudományosan/történelmileg ...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
À propos de...
Mellékesen....
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
En outre...
Továbbá ....
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted