lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
W pełni się zgadzam z...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
Verrattuna ..., ... näyttää...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Päinvastoin kuin ..., ... on...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... muistuttaa ... suhteessa...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... ja ... eroavat ... perusteilta...
....i...rożnią się pod względem...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Voisin sanoa, että...
Powiedziałbym, że...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Vaikuttaa siltä, että...
Wydaje mi się, że...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Mielestäni...
Moim zdaniem...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Omalta näkökantiltani katsoen...
Z mojego punktu widzenia...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Olen sitä mieltä, että...
Jestem zdania, że...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Uskon, että..., sillä...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Kieltämättä..., mutta...
Wprawdzie..., ale...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Päinvastoin...
Przeciwnie, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Toisaalta...
Z jednej strony...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Toisaalta...
Z drugiej strony...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Huolimatta...
Pomimo/Wbrew...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Huolimatta siitä, että...
Pomimo faktu, że...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Ohimennen...
Nawiasem mówiąc, ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Lisäksi...
Ponadto...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted