vietnámi | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Mi tute konsentas, ke...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Mi tute malkonsentas, ke...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En kontrasto al..., ...montras...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...per kontrasto kun...estas...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...estas simila al... rilate...
... giống với... ở chỗ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...kaj... malsamas en terminoj de...
... và... khác nhau ở chỗ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
La unua..., kontraste, la dua...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Mi dirus, ke...
Tôi cho rằng...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Ŝajnas al mi, ke...
Tôi thấy rằng...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Miaopinie…
Cá nhân tôi cho rằng...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
El mia vidpunkto...
Theo quan điểm của tôi...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi estas de la opinio, ke...
Tôi mang quan điểm rằng...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Certe..., sed...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Koncedita, ..., tamen...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Kontraŭe, ...
Trái lại,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Unuflanke...
Một mặt,...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Aliflanke…
Mặt khác,...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Malgraŭ…
Mặc dù...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Malgraŭ la fakto ke...
Mặc dù/Bất chấp...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Science/Historie parolanta...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Parenteze...
Nhân tiện/Nhân thể...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Krome...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted