thai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Mi tute konsentas, ke...
ฉันยอมรับว่า...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Mi tute malkonsentas, ke...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En kontrasto al..., ...montras...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...per kontrasto kun...estas...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...estas simila al... rilate...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...kaj... malsamas en terminoj de...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
La unua..., kontraste, la dua...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Mi dirus, ke...
ฉันจะพูดว่า...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Ŝajnas al mi, ke...
ดูเหมือนว่า...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Miaopinie…
ในความคิดเห็นของฉัน...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
El mia vidpunkto...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi estas de la opinio, ke...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Estas mia kredo, ke... ĉar...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Certe..., sed...
ยอมรับ...แต่...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Koncedita, ..., tamen...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Kontraŭe, ...
ในทางตรงกันข้าม...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Unuflanke...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Aliflanke…
ในอีกด้านหนึ่ง...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Malgraŭ…
ถึงแม้ว่า...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Malgraŭ la fakto ke...
ถึงแม้ว่า...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Science/Historie parolanta...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Parenteze...
โดยบังเอิญ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Krome...
นอกจากนี้...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted