román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Înţeleg punctul său de vedere.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Mi tute konsentas, ke...
Sunt în totalitate de acord că...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Mi tute malkonsentas, ke...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Mă opun total ideii conform căreia...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En kontrasto al..., ...montras...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...per kontrasto kun...estas...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...estas simila al... rilate...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...kaj... malsamas en terminoj de...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
La unua..., kontraste, la dua...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Mi dirus, ke...
Aş putea spune că...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Ŝajnas al mi, ke...
Impresia mea este că...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Miaopinie…
După părerea mea,...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
El mia vidpunkto...
Din punctul meu de vedere...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi estas de la opinio, ke...
Sunt de părere că...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Convingerea mea este că... deoarece...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Certe..., sed...
Admitem faptul că..., dar...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Koncedita, ..., tamen...
Se admite faptul că..., însă...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Kontraŭe, ...
Din contră,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Unuflanke...
Pe de o parte...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Aliflanke…
Pe de altă parte...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Malgraŭ…
Contrar...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Malgraŭ la fakto ke...
În ciuda faptului că...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Science/Historie parolanta...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Parenteze...
Întâmplător...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Krome...
Mai mult decât atât...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted