portugál | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
De modo geral, concorda-se com ... porque...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Tende-se a concordar com...porque...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Percebe-se o seu propósito.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Mi tute konsentas, ke...
É consenso que...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Tende-se a discordar de...porque...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Mi tute malkonsentas, ke...
Discorda-se totamente de/do/da...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Opõe-se à idéia que...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En kontrasto al..., ...montras...
Em contraste com..., mostra que...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...per kontrasto kun...estas...
...em contraste com...é/são...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...estas simila al... rilate...
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...kaj... malsamas en terminoj de...
...e...diferem em termos de...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
La unua..., kontraste, la dua...
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Mi dirus, ke...
Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Ŝajnas al mi, ke...
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Miaopinie…
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Személyes vélemény kinyilvánításakor
El mia vidpunkto...
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi estas de la opinio, ke...
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Examina-se/Analisa-se agora...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Certe..., sed...
Reconhecidamente..., mas...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Koncedita, ..., tamen...
Reconhecidamente....Porém...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Kontraŭe, ...
Ao contrário,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Unuflanke...
Por um lado...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Aliflanke…
Por outro lado...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Malgraŭ…
Apesar de...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Malgraŭ la fakto ke...
A despeito de...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Science/Historie parolanta...
Cientificamente/ Historicamente falando...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Parenteze...
Incidentalmente...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Krome...
Além disso,...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted