olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Si può comprendere il punto di vista di...
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Mi tute konsentas, ke...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Mi tute malkonsentas, ke...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En kontrasto al..., ...montras...
A differenza di..., ... mostra...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...per kontrasto kun...estas...
In contrasto con..., .... è...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...estas simila al... rilate...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...kaj... malsamas en terminoj de...
... e... differiscono in termini di...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
La unua..., kontraste, la dua...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Mi dirus, ke...
Si potrebbe dunque affermare che...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Ŝajnas al mi, ke...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Miaopinie…
Secondo il mio punto di vista...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
El mia vidpunkto...
Da una prospettiva prettamente personale...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi estas de la opinio, ke...
Sono dell'idea che...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Spostando l'attenzione verso...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Certe..., sed...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Koncedita, ..., tamen...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Kontraŭe, ...
Al contrario...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Unuflanke...
Da un lato...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Aliflanke…
Dall'altro...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Malgraŭ…
A dispetto di...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Malgraŭ la fakto ke...
Nonostante si ritenga che...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Science/Historie parolanta...
Scientificamente/Storicamente...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Parenteze...
A tal proposito...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Krome...
Inoltre...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted